ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarJavno nadmetanje radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva na dan 29. travnja 2021. godine u 12:00

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

Komunalac d.o.o.

BROJ:     01-01-23/ 2-2021/ K
BJELOVAR, 20. travnja 2021.

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva oglašava

JAVNO NADMETANJE

radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva
na dan 29. travnja 2021. godine u 12:00 sati

 

Specijalno komunalno vozilo, Mercedes Benz 1824 K

Godina proizvodnje 1999.

50.000,00 kuna

u cijenu nije uključen PDV

 

 

Navedeno osnovno sredstvo može se razgledati svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati na lokaciji reciklažnog dvorišta Doline, Prespa bb, Bjelovar.

 

Na internom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu od 10% od početne cijene, najkasnije jedan dan (1) prije održavanja javnog nadmetanja na poslovni račun otvoren kod:

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN  HR74 2402006 1100000133

Sa sobom ponijeti dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

Osnovno materijalno sredstvo bit će prodano onom ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se odvija prema načelu viđeno – kupljeno.

Ponuditelju koji ne uspije na javnom nadmetanju, jamčevina će se vratiti isti dan na blagajni društva Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a.

  • Img 20210329 150308
  • Img 20210329 145651