ZADNJE OBAVIJESTI
 

Odvoz otpadaOBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU ODVOZA OTPADA KOMUNALNOG OTPADA

POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

            Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/17 i 6/17), dužni smo Vas izvijestiti da u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2020. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati. Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših vozila neće uzimati.

 
 
LokacijeLokacije