ZADNJE OBAVIJESTI
 

Odvoz otpadaOdvoz glomaznog otpada za užu gradsku jezgru i stambene zgrade 2019.

 

Odvoz glomaznog otpada za obiteljske kuće i stambene zgrade u užoj gradskoj jezgri, omeđene ulicama Antuna Mihanovića, Mirka Bogovića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Matice hrvatske, Tomaše G. Masaryka, 108. puka i Bana Josipa Jelačića kao i za veće stambene zgrade smještene izvan uže gradske organiziran je putem spremnika koji će biti postavljeni na javnim površinama prema rasporedu odvoza.

Manje stambene zgrade izvan uže gradske jezgre, koje nisu na popisu odvoze se prema terminima odvoza za obiteljske kuće.

Glomazni otpad odlažete isključivo u specijalizirane spremnike s natpisom GLOMAZNI OTPAD KLJUČNI BROJ OTPADA 20 03 07, koji će u tu svrhu biti postavljeni na javnim površinama, u vremenu od 08 do 19 sati.

 

 

U akcijama skupljanja glomaznog otpadad PRIKUPLJAMO:

  • drvo  -  stari  namještaj, stolarija, palete, ostali predmeti od drveta
  • plastika - plastični namještaj, stolarija, plastične bačve i posude, kanisteri, gajbe i sl.
  • metali - metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj i sl.
  • ostalo - madraci, kauči, fotelje, sanitarni uređaji, automobilske gume i sl.

Ostali otpad koji vam nastje u domaćinstvu besplatno dovezite u reciklažno dvorište.

 

  RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA U UŽOJ GRADSKOJ JEZGRI U 2019. GODINI
  lokacija
br.
U NAVEDENE DANE SPREMNIK ZA GLOMAZNI OTPAD BITI ĆE POSTAVLJEN U ULICAMA PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU U VREMENU OD 08,00-19,00 SATI

01.03.2019.


1
2
3
 

Mirka Bogovića
Antuna Mihanovića
Nikole Jurišića
 

ispred kbr. 6, između ulica Dr. Luke Starčevića i A. Mihanovića
na parkirnom mjestu ispred "Prerade"
u dvorištu stambenih zgrada Jurišićeva 2 B,C,D
 

04.03.2019.


4
5
6
7
 
Prilaz Šetalištu I. Lebovića
Augusta Šenoe
Augusta Šenoe
Petra Zrinskog
na parkirnom mjestu ispred kbr. 6, iza Mliječne tržnice
na parkirnom mjestu ispred kbr. 26, između Šetališta dr. Ivše Lebovića i Antuna Mihanovića
na parkirnom mjestu kod restorana Šenoa, ispred kbr 27
na parkirnom mjestu ispred kbr. 8, između Šetališta dr. Ivše Lebovića i Antuna Mihanovića

05.03.2019.


8
9
10
 
Svetog Antuna
Andrije Kačića Miošića
Antuna Mihanovića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 1, između Šetališta dr. Ivše Lebovića i Antuna Mihanovića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 17, između Šetališta dr. Ivše Lebovića i Antuna Mihanovića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 2

06.03.2019.


11
12
13
14
 
Franjevačka
Prilaz Šetalištu I. Lebović
Prilaz Šetalištu I. Lebović
Andrije Kačića Miošića
zelena površina ispred kbr. 3 i 7
na parkirnom mjestu između ulica Svetog Antuna i Andrije Kačića Miošića uz dječje igralište
zelena površina između Prilaza Šetalištu dr. Ivše Lebovića i Antuna Mihanovića
parkirno mjesto između Šetališta dr. Ivše Lebovića i Ivana Viteza Trnskog, kod "Prime"

07.03.2019.


15
16
17
 
Ivana Viteza Trnskog
Petra Zrinskog
Ivana Viteza Trnskog
na parkirnom mjestu ispred kbr. 2, između ulica A. Šenoe i Trga hrv. branitelja
na parkirnom mjestu ispred kbr. 1 a,c, između Šet. Dr. I. Lebovića i I. V. Trnskog
na parkirnom mjestu ispred kbr. 8a, između ulica A. Šenoe i Petra Zrinskog

08.03.2019.


18
19
20
 
Ivana Viteza Trnskog
Ivana Mažuranića
Frana Supila
na parkirnom mjestu između ulica P. Zrinskog i I.Mažuranića, ispred kina
ulaz u dvorište stambene zgrade Ivana Viteza Trnskog 9D
između Šet. Dr. I. Lebovića i Ivana Viteza Trnskog, ispred kbr. 8

11.03.2019.

21
22
23

Ivana Viteza Trnskog
Andrije Kačića Miošića
Ivana Viteza Trnskog
na parkirnom mjestu ispred kbr. 12, između ulica F. Šupila i A. Kačića Miošića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 22,između ulica I.V.Trnskog i J.J.Strossmayera
na parkirnom mjestu ispred stambenih zgrada Ivana Viteza Trnskog 14

12.03.2019.

24
25
26

Dr. Ante Starčevića
Ivana Viteza Trnskog
Josipa Jelačića
zelena površina ispred kbr. 20, između ulica I. V. Trnskog i J. J. Strossmayera
na parkirnom mjestu ispred stambene zgrade kbr. 20
između ulica K. Spoljara i I. Kozarčanina - zelena površina preko puta suda

13.03.2019.

27
28
29

Ulica 108. puka
Trg hrvatskog Sokola
J. J Strossmayera
na parkirnom mjestu iza rukometnog igrališta
zelena površina kod stambenih zgrada kbr.8
na parkirnom mjestu između ulica A. Kačića Miošića i Dr. Ante Starčevića

14.03.2019.

30
31
32

Dr. Ante Starčevića
Ferde Rusana
Andrije Kačića Miošića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 13, između ulica J. J. Strossmayera i F. Rusana
na parkirnom mjestu između ulica A. Kačića Miošića i Dr. Ante Starčevića
na parkirnom mjestu u Prolazu A. Kačića Mišića.

15.03.2019.

33
34
35

Trg Eugena Kvaternika
Antuna Branka Šimića
Antuna Branka Šimića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 10, ispred Hrvatskog Telekoma
na parkirnom mjestu ispred kbr.3, između ulica A. Šenoe i Trga E. Kvaternika
na parkirnom mjestu ispred kbr 1, između ulica A. Šenoe i Trga hrv. branitelja

18.03.2019.

36
37
38

Trg hrvatskih branitelja
Trg hrvatskih branitelja
Trg Stjepana Radića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 21
na parkirnom mjestu ispred kbr. 20
na parkirnom mjestu ispred kbr. 12 , Između Kranjčevićeve i Nazorove

19.03.2019.  

39
40
41
42

Augusta Šenoe
Vladimira Nazora
Ljudevita Gaja
Ljudevita Gaja
na parkirnom mjestu ispred kbr. 15, i zmeđu ulica A. Branka Šimića I V. Nazora
na parkirnom mjestu ispred kbr. 3
na parkirnom mjestu ispred kbr. 3 , između ulica A. Šenoe i Trga S. Radića
na ulazu u stambenu zgradu Ljudevita Gaja 2 ( kod Hrvatske Pošte )

20.03.2019.  

43
44
45
46

Jurja Haulika
Jurja Haulika
Augusta Šenoe
Matice hrvatske
na parkirnom mjestu ispred kbr.2, između ulica A. Šenoe i Trga S. Radića
na parkirnom mjestu ispred kbr.10, između ulica A. Šenoe i Ante Trumbića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 5 , između ulica Matice hrvatske i Jurja Haulika
na parkirnom mjestu ispred kbr.16, između ulica A. Šenoe i A. Trumbića

21.03.2019.  

47
48
49
50

Ivana Gundulića
Matice hrvatske
Ante Trumbića
Jurja Haulika
na zelenoj površini ispred kbr. 12
na parkirnom mjestu ispred kbr. 14 D
kod stambene zgrade A. Trumbića kbr. 6
na parkirnom mjestu ispred kbr.14, između ulica I. Gundulića i Ante Trumbića
22.03.2019.

51
52
53

Matice hrvatske
Matice hrvatske
Matice hrvatske
na parki rnom mjestu ispred kbr. 9
na parki rnom mjestu ispred kbr. 1
na parkirnom mjestu ispred kbr. 14 A ( "neboder " )

22.03.2019.

54
55
56

Ante Trumbića
Ante Trumbića
Ivana Gundulića
na zelenoj površini ispred kbr. 4
kod kontejnera za komunalni otpad u dvorištu stambenih zgrada A. Trumbića 1
na zelenoj površini ispred kbr. 8

25.03.2019.

57
58
59

Petra Preradovića
Jurja Haulika
Jurja Haulika
na opločniku ispred kbr. 3
na parkirnom mjestu parkirališta iza Hrvatske gospodarske komore
na parkirnom mjestu ispred kbr. 20, između ulica P. Preradovića i A. K. Miošića

26.03.2019.

60
61
62

Andrike Kačića Miošića
Andrike Kačića Miošića
Andrike Kačića Miošića
na parkirnom mjestu ispred kbr. 2 A
na parkirnom mjestu ispred kbr. 14
na parkirnom mjestu ispred kbr. 22

27.03.2019.  

63
64
65
66

Dr. Ante Starčevića
Dr. Ante Starčevića
Jurja Haulika
Ferde Rusana
na parkirnom mjestu ispred kbr. 9
na raskrižju sa ulicom Vatroslava Lisinskog
u dvorištu stambene zgrade J. Haulika 27
na parkirnom mjestu ispred kbr. 4

28.03.2019.  

67
68
69
70

Dr. Ante Starčevića
Tomaša G. Masaryka
Tomaša G. Masaryka
Tomaša G. Masaryka
na parkirnom mjestu ispred kbr. 3
na parkirnom mjestu ispred kbr. 3
na parkirnom mjestu ispred kbr. 11
parkiralište na Autobusnom kolodvoru

29.03.2019.  


71
72
73
74
 

Naselje kralja Zvonimira
Naselje kralja Zvonimira
Naselje kralja Zvonimira
Naselje kralja Zvonimira
 

na parkirnom mjestu ispred zgrade Naselje kralja Zvonimira 1
na parkirnom mjestu ispred zgrade Naselje kralja Zvonimira 2
kod eko otoka između zgrada Naselje kralja Zvonimira 3 i 5 , kod kotlovnice
na parkirnom mjestu ispred zgrade Naselje kralja Zvonimira 5
 

01.04.2019.  


75
76
77
78
 
Alojzija Stepinca 19
Alojzija Stepinca 20
Alojzija Stepinca 21
Jurja Šuteja 6, 8
na parkirnom mjestu u dvorištu zgrade A. Stepinca 19
na zelenoj površini iza zgrade A. Stepinca 20 A
na parkirnom mjestu u dvor ištu zgrade A. Stepinca 21
na zelenoj površini ispred zgrade J. Šuteja 6

02.04.2019.  


79
80
81
82
 
Nas. kralja P. Krešimira IV
Petra Biškupa Vene 2
Franjevačka 12 a
Franjevačka 17 i 19
na zelenoj površini u središtu naselja ( t r o k u t ) ispred kbr. 8 i 15
na zelenoj površini - bivša pruga prema "Preradi"
na parki rnom mjestu u dvorištu zgrade
na parki rnom mjestu u dvorištu zgrade

03.04.2019.  


83

84
85
 
Franjevačka 11,11b,11c
Mihanovićeva 8b
Mihanovićeva 8a,8c,8d
Matije Gupca 37, 38, 39
u dvorištu iza zgrade 11 c
u dvorištu iza zgrade 11 c
kod eko otoka između zgrada Mihanovićeva 8c i 8a
na parkirnom mjestu u dvorištu između zgrada kbr. 37 i 38

05.04.2019.  


86
87
88
89
 
Matice hrvatske 1, 1a,1b
Matice hrvatske 39,41,43
Trg A. G Matoša 2 i 6
Trg A. G. Matoša 8,10,12,
zelena površina u dvorištu kod zgrade 1a
parkirno mjesto ispred kbr. 41
parkiralište kod Hrvatskih šuma ( bivše "Elektre" )
zelena površina u prolazu uz dječji vrtić

08.04.2019.  


90
91
92
93
 
Niska 1a, 2,4,6.8,10,
Tome Bakača 7,7c,7d
Krste Frankopana 20
Trg Stanka Vraza 2,3
parkirno mjesto ispred kbr. 6 ( ulaz u bivšu "Tehnogradnju" )
parkirno mjesto u dvorištu između zgrada
u dvorištu - ulaz iz ulice Tome Bakača
na zelenoj površini ispred kbr. 3

09.04.2019.  

94

95
96

Trg A. G. Matoša 1 a
Krste Frankopana 3,3a
Vladimira Nazora 13
Vladimira Frajtića 1
u dvorištu zgrade - ulaz uz Hrvatske šume iz Matoševog trga
u dvorištu zgrade - ulaz uz Hrvatske šume iz Matoševog trga
zelena površina ispred zgrade
parkirno mjesto na ulazu u zgradu

10.04.2019. 

97
98
99
100

Antuna Radića 1a i 1 b
Mate Lovraka 2a, 2b,4a,4b
Željka Sabola 1b, 1c
Željka Sabola 3, 5
na zelenoj površini nasuprot zgrade
na parkirališnom mjestu u ul M. Lovraka
ispred zgrade u Frajtićevoj ulici - uz "Ulmus"
zelena površina na uglu sa uicom A. Radića

11.04.2019. 

101
102
103

104

Cvjetna 30 b
Kamila Kolba 2 D , 2 E
Kamila Kolba 2 A, 2 B
Marije Jurić Zagorke 44
Akademika I.Supeka 1 i 3
na parkirališnom mjestu uz dvorištu zgrade - kod kontejnera za ostali otpad
na zelenoj površini između parkirališta
na zelenoj površini ispred zgrade Kamila Kolba 2 B
na zelenoj površini ispred zgrade Kamila Kolba 2 B
na parkirališnom mjestu kod kontejnera za ostali otpad

12.04.2019.

105
106
107

Krste Spoljara 7
Ivana Kozarčanina 10
Ferde Rusana 15
parkirno mjesto ispred zgrade
parkirno mjesto u dvorištu ispred zgrade
parkirno mjesto ispred zgrade

Dokumenti za preuzimanje

 
 
LokacijeLokacije