ZADNJE OBAVIJESTI
 

Odvoz otpadaOdvoz komunalnog otpada po općinama od 01.12.2018. i u 2019. godini

OPĆINA I NASELJA

DAN ODVOZA

KOMUNALNOG OTPADA

TERMINI KADA

SE OTPAD NE ODVOZI ZBOG BLAGDANA ILI PRAZNIKA

ZAMJENSKI

TERMIN

OPĆINA KAPELA

PETAK

01.  11.-Svi sveti

 

Babotok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botinac

Donji Mosti

Gornje Zdjelice

Gornje Sredice

Gornji Mosti

Jabučeta

Kapela

Kobasičari

Lalići

Lipovo Brdo

Nova Diklenica

Novi Skucani

Pavlin Kloštar

Poljančani

Prnjavor

Reškovci

Srednja Diklenica

Srednji Mosti

Stara Diklenica

Stanići

Starčevljani

Stari Skucani

Šiptari

Tvrda Reka

Visovi

OPĆINA NOVA RAČA

ČETVRTAK

20. 06.-Tijelovo

15. 08.-Velika Gospa

26.12.-Sveti Stjepan

 

Bedenik

   

 

Bulinac

Dautan

Drljanovac

Kozarevac

Međurača

Nevinac

Nova Rača

Orlovac

Sasovac

Slovinska Kovačica

Stara Rača

Tociljevac

OPĆINA ROVIŠĆE

PONEDJELJAK

22.04.-Uskrsni ponedjeljak

05.08.-Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti

 

Domankuš

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

Gornje Rovišće

Kakinac

Kovačevac

Kraljevac

Lipovčani

Podgorci

Predavac

Rovišće

Tuk

Žabjak

OPĆINA  SEVERIN

 SVAKI DRUGI PETAK

 

 

Orovac

 

 

 

Severin

 

 

 

OPĆINA ŠANDROVAC

ČETVRTAK

20. 06.-Tijelovo

15. 08.-Velika Gospa

26.12.-Sveti Stjepan

 

Jasenik

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kašljavac

Lasovac

Pupelica

Ravneš

Šandrovac

OPĆINA VELIKA PISANICA

UTORAK

25.12.-Božić

01.01.-Nova godina

25.06.-Dan državnosti

08.10.-Dan neovisnosti

26.12.2018.

Babinac

 

 

.

Bačkovica

Bedenička

Čađavac

Nova Pisanica

Polum

Ribnjačka

Velika Pisanica

OPĆINA VELIKO TROJSTVO

SRIJEDA

26.12.-Sveti Stjepan

01.05.-Praznik rada

25.12.-Božić

28.12.2019.

Ćurlovac

 

 

 

Dominkovica

Grginac

Kegljevac

Maglenča

Malo Trojstvo

Martinac

Paulovac

Veliko Trojstvo

Višnjevac

Vrbica

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC

PONEDJELJAK

22.04.-Uskrsni ponedjeljak

05.08.-Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti

 

Jakopovac

 

 

 

Križ Gornji

 

  Zrinski Topolovac

 

Odvoz komunalnog otpada po općinama od 01.12.2018. i u 2019. godini
 

Napomena:

U terminima odvoza nakon blagdana ili državnog praznika , kada razmak između dva odvoza iznosi 14 dana, u tom slučaju otpad se ne mora odlagati isključivo u doplatnu polietilensku vreću.

Ukoliko količina otpada premašuje volumen posude, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom Komunalca kroz čiju nabavnu cijenu plaća skupljanje, odvoz i odlaganje odloženog otpada.

Vreće se mogu kupiti na blagajnama Komunalca d.o.o. Bjelovar u vremenu od ponedjeljka – petka od 07:00–15:00 sati, po cijeni od 4,00 kn/komadu - PDV uključen u cijenu.

Naše blagajne se nalaze u sjedištu tvrtke Ferde Livadića 14a i na lokaciji Gradske tržnice Bjelovar, Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a.

Korisnici usluge odvoza komunalnog otpada i višečlana domaćinstva kod kojih se učestalo javlja problem povećanih količina otpada mogu naravno zadužiti još jednu ili dvije posude za otpad, uz napomenu da u tom slučaju plaćaju i razmjerno višu cijenu odvoza otpada.

Molimo da se u posude ne odlaže: žar ili vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari.

Da bi volumen posude bio dostatan u istu se ne treba odlagati: trava, lišće i ostali biorazgradivi otpad, lešine životinja, klaonički otpad, električne baterije, akumulatori, glomazni, ambalažni, građevni otpad, kamenje, zemlja, opasni otpad i koristan otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti.

S obzirom na uvriježene navike o vremenima dolaska naših vozila u pojedina naselja prije novog rasporeda odvoza, te situacije da građani iznose otpad nakon prolaska naših vozila, napominjemo da posude za otpad trebaju biti iznesene do  07,00 sati u vremenu od 01. listopada do 31. svibnja, a u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna do 06,00 sati.

Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, posude za otpad iznijeti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza odmah ukloniti sa javne površine, kako bi se spriječila krađa.

U dane odvoza korisnici usluge posude trebaju smjestiti na javnu površinu tako da iste ne ometaju promet.

Posude za otpad moraju biti zatvorene, a vreće zavezane.

Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u posudi za otpad, a poklopac posude mora biti potpuno zatvoren. 

Za eventualne dodatne informacije izvolite nas kontaktirati: telefon: 622-100, faks: 622-122, e-mail: komunalac@komunalac-bj.hr  i www.komunalac-bj.hr

 

UPOZORENJE

Poštovani, prilikom redovnog odvoza nismo preuzeli Vaš otpad iz slijedećih razloga (označeno sa «X»):

1.

Otpad je odložen u posudu koja nije u sustavu organiziranog skupljanja otpada – NEMA ZNAK KOMUNALCA.

 

2.

Otpad je odložen u vreću koja nije u sustavu organiziranog skupljanja otpada – NEMA ZNAK KOMUNALCA.

 

3.

Otpad je odložen pokraj posude i vreće te nije u sustavu organiziranog skupljanja otpada – NEMA ZNAK KOMUNALCA.

4.

Otpad je odložen u PLAVU/ŽUTU/NARANDŽASTU VREĆU KOJA NIJE NAMIJENJENA ZA ODLAGANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA.

   

5.

Otpad je odložen u posudu sa znakom KOMUNALCA, ali na način da se POKLOPAC POSUDE NE MOŽE POTPUNO ZATVORITI.

 

6.

U posudu i/ili vreću je odložen GRAĐEVNI i/ili OPASNI i/ili ANIMALNI i/ili drugi otpad koji je ZABRANJENO ODLAGATI.

 

7.

U posudu je odložen otpad čija je NETTO TEŽINA                KG, te Vas molimo da višak otpada odložite u doplatnu polietilensku vreću, kako ne bi došlo do oštećenja posude.

 

8.

Molimo Vas da OPERETE svoju posudu, budući da ste dužni istu održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, te brinuti o njenoj čistoći.

 

Za dodatne informacije i pojašnjenja o sustavu odvoza otpada molimo Vas da nazovete telefon 043/622-100.

 
 
LokacijeLokacije