ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Zakoni i odluke

Zakon o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine 94/13, 73/17

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom Narodne novine 50/17