ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Zakoni i odluke

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17, 84/19