ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaTržnica Bjelovar - Arhiva za Srpanj 2017

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

NATJEČAJ - REKLAMNI PANO

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01 -   01 -   40  -   2017.
BJELOVAR,  24. srpnja 2017. 

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 24. 07. 2017. GODINE DONOSI

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, I TO ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 24. SRPNJA 2017.

 III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 24. 07. 2017. GODINE.

 

                                                                

 

 PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

DISTRIBUCIJA OBAVIJESTI KORISNICIMA USLUGA UZ RAČUNE

Komunalac d.o.o.

BJELOVAR,  21. lipnja 2017.

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

PREDMET: DISTRIBUCIJA OBAVIJESTI KORISNICIMA USLUGA UZ RAČUNE ZA LIPANJ, ODNOSNO SRPANJ-KOLOVOZ-RUJAN 2017. GODINE

 

Poštovani!

Molimo Vas da prilikom distribucije računa korisnicima usluga za lipanj, odnosno srpanj-kolovoz-rujan ( za korisnike kojima se isti dostavljaju tromjesečno ), uz račune pošaljete i obavijesti na formatu A5 i to kako slijedi:

  1. OBAVIJEST BROJ 1-KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA- 9500 KORISNIKA ( 4750X2 )
  2. OBAVIJEST BROJ 2-KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA-3000 KORISNIKA ( 1500X2)
  3. OBAVIJEST BROJ 3-KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU OSAM OPĆINA ( KAPELA, NOVA RAČA, ROVIŠĆE, SEVERIN, ŠANDROVAC, VELIKA PISANICA, VELIKO TROJSTVO I ZRINSKI TOPOLOVAC )- 4800 KORISNIKA ( 2400X2 )

 

Za predmetnu aktivnost biti će potrebito 4750+1500+2400=8650 listova/500=cca 18 paketa po 500 papira, koje je potrebito pravovremeno kopirati i izrezati cca 17300 obavijesti A5.

Obavijesti u privitku dopisa i dostavljene elektroničkom poštom.

Molimo dužnu pozornost kako bi tri različite obavijesti bile pravilno poslane, te da se izbjegnu eventualne greške prigodom slanja koje bi mogle izazvati kontraefekt, kod korisnika usluga.

Za eventualne dodatne informacije, sam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav!

                                                                                    Rukovoditelj R. J. Komunalne djelatnosti:

                                                                                  Stipe Crnković, inž.za građ. inst. 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE U BJELOVARU

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01 – 01 – 39 – 2017.
BJELOVAR,  13. srpnja 2017.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 13. 07. 2017. GODINE DONOSI
 

O D L U K U

 

I

 

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, I TO ZA POSLOVNI PROSTOR BROJ 2 U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE. 

 

II

 

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 13. SRPNJA 2017.

 

III

 

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 13. 07. 2017. GODINE.
 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije