ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaTržnica Bjelovar - Arhiva za Studeni 2019

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2020. GODINU - 1. KRUG

Komunalac d.o.o.

BROJ:      01 – 01– 90 –2019 / K
BJELOVAR, 21. STUDENOG 2019.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 21. 11. 2019. GODINE DONOSI

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2020. GODINU- 1. KRUG.

II

NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 21. 11. 2019. GODINE.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BROJ 1 NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU

Komunalac d.o.o.

Iznajmljuje poslovni prostor na Gradskoj tržnici u Bjelovaru i to broj  1 unutar mliječne tržnice.

Sve informacije u svezi natječaja, mogu se dobiti kod poslovođe gradske tržnice na telefone (098-260-221, 043-244-561 i 622-100). Natječaj i obrazac ponude ponuđeni su na internet stranicama tvrtke: www.komunalac-bj.hr

Akcija poslovnih prostora

 
 
LokacijeLokacije