ZADNJE OBAVIJESTI
BN-50-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-49-2022/K Osobno vozilo  JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o.  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-48-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-35-2022/K Zaštitna i radna obuća  PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA, OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU STAMBENE ZGRADE,  POPUNJAVANJE ANKETNOG UPITNIKA ZA PODJELU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE-TRAŽI SE  POSTAVLJENI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA IZ KUĆANSTVA  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME KOLOVOŠKIH BLAGDANA I PRAZNIKA 2022. GODINE  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  Očitovanje i suglasnost na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  
 

Povijest tvrtkeEU projekti

Započela gradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada Grada Bjelovara (referentni broj: KK.06.3.1.15.0022)

Započela je izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada Grada Bjelovara na lokaciji u naselju Prespa (kat. čest. br. 1382/14, k.o. Prespa). Lokacija budućeg postrojenja za biološku obradu otpada nalazi se neposredno uz novo reciklažno dvorište i postojeće odlagalište neopasnog otpada „Doline“, uz državnu cestu Bjelovar-Daruvar (D28). Na istoj lokaciji u tijeku je izgradnja sortirnice odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara. Izgradnjom postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada Grada Bjelovara i sortirnice, Bjelovar će imati najmoderniji sustav gospodarenja otpadom kojim će se značajno unaprijediti sustav gospodarenja otpadom na području grada i okolnih općina (Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac).

Postrojenje je projektirano kao zatvorena hala pravokutnog oblika, tlocrtnih veličina 20,0 x 78,0 m, metalne konstrukcije u kojoj će se vršiti obrada biootpada aerobnim postupkom. Kapacitet postrojenja je 4.000 t/godišnje, a predviđena količina obrađenog biootpada u prvoj kalendarskoj godini je 2.000 t uz proizvodnju 800 t komposta. U drugoj kalendarskoj godini predviđena je obrada 3.000 t biootpada uz proizvodnju 1.200 t komposta, dok je u trećoj godini rada predviđena obrada 4.000 t biootpada te proizvodnja 1.600 t komposta. Postrojenje će biti opremljeno bio-shredderom s gusjenicama i dozirnom korpom, rotokomposterom, strojem za prevrtanje brazdi te specijalnim strojem za prosijavanje i pročišćavanje gotovog komposta. Vrijeme trajanja projekta je od 03.06.2020. do 01.12.2023. godine. Cilj projekta je smanjiti količinu sakupljenog otpada koji se odlaže na odlagalištu otpada Doline. Ukupna vrijednost projekta je 14.671.048,66 kn, od čega će 5.763.995,83 kn biti osigurano sredstvima iz fondova EU (udio sufinanciranja iznosi 50%).

                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                         

Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada

U Bjelovar stigla nova vozila za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu projekta „ Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“, KK.06.3.1.18.0015

Komunalac d.o.o. Bjelovar realizacijom projekta „Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“ obnovio je svoj vozni park s dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Nakon preuzimanja i predstavljanja novih vozila u studenom ove godine, vozila su registrirana te su nakon obuke vozača, spremna za prikupljanje otpada na području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Bjelovara. Jedno komunalno vozilo namijenjeno je za prikupljanje plastike i papira, a drugo za prikupljanje tekstila i biootpada. Projekt „Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“ KK.06.3.1.18.0015 provodi se od srpnja 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.201.752,34 HRK bez PDV-a, od čega će sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda biti sufinancirano 1.480.000,00 HRK (67,21%).

Cilj projekta je povećati količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište i učinkovitom gospodarenju otpada na području Grada Bjelovara.

Predstavljen projekt

Predstavljen projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu i odvojeno sakupljanje biootpada Grada Bjelovara“, KK.06.3.1.15.0022

U Velikoj vijećnici Grada Bjelovara, predstavljen je projekt izgradnje i opremanja postrojenja za biološku obradu i odvojeno sakupljanje biootpada Grada Bjelovara investitora Komunalac d.o.o. Bjelovar.

Projektom će se unaprijediti sustav gospodarenja biootpadom na području Grada Bjelovara, ali i osam okolnih općina – Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac. Cilj projekta je smanjenje količina sakupljenog otpada koji se odlaže na odlagalištu otpada Doline na način da se odvojeno sakupljeni biootpad reciklira kompostiranjem. Kompostiranje je proces aerobne razgradnje biootpada pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost. Kapacitet postrojenja je 4000 t/god. Predviđena količina biootpada u prvoj kalendarskoj godini je 2000 t uz proizvodnju 800 t komposta, a u drugoj kalendarskoj godini 3000 t uz proizvodnju 1200 t komposta. U trećoj kalendarskoj godini predviđa se 4000 t biootpada uz proizvodnju 1600 t komposta. Glavni dio postrojenja je hala u kojoj se odvija proces kompostiranja. Hala kompostane projektirana je kao slobodnostojeća zgrada, pravilnog tlocrtnog, pravokutnog oblika, unutar tlocrtne veličine krajnjih vanjskih gabarita 20,0 m x 78,0 m, metalne konstrukcije. Zajedno sa sortirnicom, koja je u izgradnji, te dva postojeća reciklažna dvorišta, Bjelovar će s kompostanom biti tek jedan od nekoliko gradova u Hrvatskoj koji ima takav suvremen sustav gospodarenja otpadom.

Projekt je vrijedan 14.671.048,66 kn, a sufinancira se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iznos bespovratnih sredstava: 5.763.995,83 kn (udio sufinanciranja 50%). Vrijeme trajanja projekta: od 03.06.2020. do 01.12.2023.

Uvođenje izvođača u radove na izgradnji postrojenja za biološku obradu odvojeno-sakupljenog biootpada planira se kroz desetak dana. Izvođač radova za građevinski bit će tvrtka Novi stan d.o.o., a za opremanje postrojenja izvodit će Tehnix d.o.o. Nadzor nad izgradnjom te usluge zaštite na radu vršit će tvrtka Solum inženjering d.o.o. iz Zagreba.