ZADNJE OBAVIJESTI
BN-50-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-49-2022/K Osobno vozilo  JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o.  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-48-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-35-2022/K Zaštitna i radna obuća  PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA, OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU STAMBENE ZGRADE,  POPUNJAVANJE ANKETNOG UPITNIKA ZA PODJELU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE-TRAŽI SE  POSTAVLJENI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA IZ KUĆANSTVA  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME KOLOVOŠKIH BLAGDANA I PRAZNIKA 2022. GODINE  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  Očitovanje i suglasnost na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  
 

Gradska grobljaGroblja

Groblja

Usluga uređenja grobova

 

Korisni linkovi

 
 

Temeljem Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara i Odluke o izmjeni odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara Komunalac d.o.o. obavlja poslove upravljanja sa 34 groblja u vlasništvu Grada Bjelovara.

U okviru upravljanja grobljima obavljamo usluge:

  • održavanja groblja ( održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica) , zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju (čišćenje mrtvačnice i sanitarnih prostorija), održavanje staza i puteva )
  • prodaje grobnih mjesta
  • prodaje pogrebne opreme
  • izgradnje grobnica
  • obavljanje prijevoza i ukopa pokojnika , te
  • organizacija sahrana 
     

Popis groblja na području Grada Bjelovara 

1. Breza 18. Novi Pavljani (pravoslavno)
2. Brezovac 19. Novoseljani
3. Ciglena 20. Obrovnica
4. Galovac (katoličko) 21. Prgomelje (katoličko)
5. Galovac (pravoslavno) 22. Prgomelje (pravoslavno)
6. Gornje Plavnice (katoličko) 23. Rajić
7. Gornje Plavnice (pravoslavno) 24. Stančići
8. Gudovac 25. Stari Pavljani
9. Hrgovljani (katoličko) 26. Sv. Andrija
10. Hrgovljani (pravoslavno) 27. Tomaš
11. Klokočevac 28. Trojstveni Markovac
12. Kokinac 29. Velike Sredice (katoličko)
13. Kupinovac 30. Velike Sredice (pravoslavno)
14. Male Sredice  31. Veliko Korenovo (katoličko)
15. Malo Korenovo 32. Veliko Korenovo (pravoslavno)
16. Nove Plavnice 33. Ždralovi
17. Novi Pavljani (katoličko) 34. Borik
 
 
LokacijeLokacije