Dajčbar Katica

Datum sahrane:

05.09.2023 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1938