Kata Zrinšćak

Datum sahrane:

04.10.2023 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939