Nediljka Polović

Datum sahrane:

01.06.2023 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1959