Stevo Tkalčević

Datum sahrane:

20.11.2023 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947