ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPlan nabave

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

 
Objavljeno: 10. 06. 2021.     Kategorija: Plan nabave+ više

PLAN NABAVE ZA 2021

 
Objavljeno: 31. 03. 2021.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2019

 
Objavljeno: 21. 03. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

REGISTAR UGOVORA 30.01.2019.

 
Objavljeno: 28. 01. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2018

 
Objavljeno: 26. 01. 2018.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 31.12.2017

 
Objavljeno: 04. 01. 2018.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 30.06.2017

 
Objavljeno: 30. 06. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2017 komunalac d.o.o. Bjelovar

 
Objavljeno: 02. 06. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Interni akt nabave

 
Objavljeno: 17. 02. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 31.12.2016

 
Objavljeno: 09. 01. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave VIII Izmjena

 
Objavljeno: 30. 12. 2016.     Kategorija: Plan nabave+ više

REGISTAR UGOVORA 30.06.2016.

 
Objavljeno: 21. 07. 2016.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave izmjena I

 
Objavljeno: 08. 06. 2016.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2016 godine

 
Objavljeno: 06. 06. 2016.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 31.12.2015

 
Objavljeno: 13. 01. 2016.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 2015

 
Objavljeno: 30. 06. 2015.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2015

 
Objavljeno: 30. 06. 2015.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2014-izmjena i registar ugovora 2014

 
Objavljeno: 06. 11. 2014.     Kategorija: Plan nabave+ više

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Broj: 01-04-08/1-2014/K Bjelovar, 14.05.2014. Na temelju članka 17. Izjave o osnivanju Komunalca d.o.o. i članka 20. Zakona o javnoj nabavi NN 90/11, NN 83/13 donosim PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
 
Objavljeno: 18. 07. 2014.     Kategorija: Plan nabave+ više