ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-32-2021/K Usluga upravljanja projektom “Izgradnja i opremanje postojenja za obradu biootpada”

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 10. 09. 2021.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj Komunalac d.o.o. objavljuje Dokumentaciju o nabavi za predmet nabave Usluga upravljanja projektom "Izgradnja i opremanje postojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada". Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave.