ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 18. 07. 2014.     Kategorija: Plan nabave

Broj: 01-04-08/1-2014/K
Bjelovar, 14.05.2014.

Na temelju članka 17. Izjave o osnivanju Komunalca d.o.o. i članka 20. Zakona o javnoj nabavi NN 90/11, NN 83/13 donosim
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Dokumenti za preuzimanje