ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarJavno nadmetanje radi prodaje osnovnih materijalnih sredstava na dan 5. studenoga 2021. godine

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

Komunalac d.o.o.

BROJ:     01-01-23/ 4-2021/ K
BJELOVAR, 20. listopada 2021.

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva oglašava

JAVNO NADMETANJE

radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva
na dan 5. studenoga 2021. godine u 12:00 sati


 

Specijalno komunalno vozilo, Mercedes Benz 1824 K
Godina proizvodnje 1999.
45.000,00 kuna u cijenu nije uključen PDV
Specijalno komunalno vozilo, Mercedes Benz 12.13
Godina proizvodnje 1991.
45.000,00 kuna u cijenu nije uključen PDV

 

Navedeno osnovno sredstvo može se razgledati svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Doline“, Prespa bb, Bjelovar.

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu od 10% od početne cijene, najkasnije jedan dan (1) prije održavanja javnog nadmetanja na poslovni račun otvoren kod:

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN  HR74 2402006 1100000133

Sa sobom ponijeti dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

Osnovno materijalno sredstvo bit će prodano onom ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se odvija prema načelu viđeno – kupljeno.

Ostale informacije vezane uz natječaj mogu se vidjeti na Internet stranici Društva (https://komunalac-bj.hr/; naslovna à zadnje obavijesti).

  • Bj-262-bp 1
  • Bj-262-bp 2
  • Bj-491-f 1
  • Bj-491-f 2