ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaCjenik usluga Gradske tržnice

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 
C J E N I K USLUGA GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR
A. MLIJEČNA TRŽNICA - BEZ UGOVORA O ZAKUPU
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

0,66 EUR (4,97 kn)
1,06 EUR (7,99 kn)
B. MALA I VELIKA NADSTREŠNICA
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

0,66 EUR (4,97 kn)
0,66 EUR (4,97 kn)
C. PROSTOR IZMEĐU MALE I VELIKE NADSTREŠNICE
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

1,06 EUR (7,99 kn)
1,33 EUR (10,02 kn)
D. ŠTANDOVI
1. Mjestovina za 1 prodajni štand
2. Mjestovina za 1 prodajni štand-na parkingu, četvrtkom i subotom, te za prigodne i promidžbene svrhe
3. Dnevni najam štanda van prostora Gradske tržnice
1,99 EUR (14,99 kn)
6,64 EUR (50,03 kn)
16,59 EUR (125,00 kn)
E. PARKIRALIŠTE, BRUNE BUŠIĆA
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto na parkiralištu
            1 m2
            12,1 m2-5,5X2,2 M   
        
2. Mjestovina za 1 prodajno mjesto u Ulici Brune Bušića
            prodaja voća i povrća iz vozila
            prodaja rabljene robe

1,33 EUR (10,02 kn)
13,27 EUR (99,98 kn)

 3,98 EUR (29,99 kn)
1,33 EUR (10,02 kn)
F. VAGE
1. Voćarska vaga do 20 kg - dnevno
2. Vaganje na vagi do 500 kg - jednokratno
0,80 EUR (6,03 kn)
0,40 EUR (3,01 kn)
 

G. NAKNADA
1. Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta Mliječna tržnica Zelena tržnica
a) za 12 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

93,57 EUR (705,00 kn)
157,67 EUR (1.787,96 kn)

83,08 EUR (625,97 kn)
132,46 EUR (998,02 kn)
b) za 9 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

70,21 EUR (529,00 kn)
118,26 EUR (891,03 kn)

62,38 EUR (470,00 kn)
99,41 EUR (749,00 kn)
c) za 6 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

46,85 EUR (352,99 kn)
78,84 EUR (594,02 kn)

41,54 EUR (312,99 kn)
66,23 EUR (499,01 kn)
d) za 3 mjeseca
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

23,36 EUR (176,01 kn)
39,42 EUR (297,01 kn)

20,84 EUR (157,02 kn)
33,18 EUR (249,99 kn)
e) za 1 mjesec
            - prigodne i sezonske, prodaje Svi Sveti, Božić, Nova Godina

13,27 EUR (99,98 kn)

13,27 EUR (99,98 kn)
f) za 12 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači koji zakupljuju SAMO jedno prodajno mjesto
             za prodaju voća, povrća, živog cvijeća i meda

-

53,09 EUR (400,01 kn)

Po isteku ugovora Komunalac d.o.o. može sa zakupcem produžiti ugovor o zakupu za zakupljeno mjesto bez ponovnog javnog natječaja uz uvjet da je zakupac podmirio sav dug za proteklo razdoblje, pridržavao se odredbi Tržnog reda, prihvaća cijenu zakupa sukladno važećem cjeniku ili onu koja je postignuta javnim natječajem.

 

            -četvrtkom i subotom- 

            -četvrtkom i subotom-

2. Početna cijena zakupa jednog prodajnog štanda
            - Gradska tržnica Bjelovar
            - četvrtkom i subotom
            - Ulica Brune Bušića
675,56 EUR (5.090,01 kn)
529,56 EUR (3.989,97 kn)
106,18 EUR (800,01 kn)
3. Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta
a) za 8,00 x 2,00 m - četvrtkom i subotom 1.351,12 EUR
(10.180,01 kn)
b) za 4,00 x 2,00 m - četvrtkom i subotom 529,56 EUR (3.989,97 kn)
c) za 7,00 x 3,00 m - kamionska prodaja, Ulica Brune Bušića 477,80 EUR (3.599,98 kn)
d) Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu upravljača Gradske tržnice po m² mjesečno 14,69 EUR (110,68 kn)
e) Naknada za postavu reklame na Gradskoj tržnici po m² mjesečno
            - reklama
            - reklamni transparent
5,31 EUR ( 40,01 kn)
8,63 EUR (65,02 kn)
f) Naknada za održavanje reda ispred kioska po m2 na dan
            Vlasniku kioska obračunava se metar prostora ispred kioska koji je u sastavu tržnice 0,05 EUR (0,38 kn)
g) Naknada za zauzimanje prostora Gradske tržnice po m² mjesečno 7,30 EUR (55,00 kn)
h) Naknada za najam drvenih kućica- po danu za minimalno 1 do 3 dana najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)

26,54 EUR (199,97 kn)
i) Naknada za najam drvenih kućica- po danu za minimalno 4 do 10 dana najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) sadržan u cijeni najma kućice.
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)

 
j) Naknada za najam drvenih kućica- za minimalno 10 do 31 dan najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) sadržan u cijeni najma kućice.
            - Višemjesečni najam za dva i više mjeseca ugovara se pojedinačno sa popustima sukladno trajanju najma do maximalno 40 % popusta
265,45 EUR (2.000,03 kn)
265,45 EUR (2.000,03 kn)
265,45 EUR (2.000,03 kn) 
k) Naknada za najam drvene kućice 4,0x3,0 m - po danu za minimalno 5-10 dana najma, u  najam se računaju i dani prijevoza:
            - dimenzija 4,0x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            -Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
26,54 EUR (199,97 kn)

132,72 EUR (999,98 kn)
l) Naknada za najam drvene kućice 4,0x3,0 m - za minimalno 10 do 31 dan najma, u  najam se računaju i dani prijevoza:
            - dimenzija 4,0x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            -Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
265,45 EUR (2.000,03 kn)         

132,72 EUR (999,99 kn)

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE EUR = 7,53450 KN

NAPOMENA

Za stavke A, B, C, D, E i F u cijeni usluge sadržan je porez na dodanu vrijednost od 25%.

Za stavku G na cijenu rezervacije i naknade obračunava se porez na dodanu vrijednost u iznosu od 25%.

 


    Predsjednica Uprave:      
Ivana Jurković Piščević, mag. pol.

 

 
 
LokacijeLokacije