ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaCjenik usluga Gradske tržnice

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 
CJ E N I K USLUGA GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR OD 01.04.2016.
A. MLIJEČNA TRŽNICA - BEZ UGOVORA O ZAKUPU
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

5,00 kn
8,00 kn
B. MALA I VELIKA NADSTREŠNICA
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

5,00 kn
5,00 kn
C. PROSTOR IZMEĐU MALE I VELIKE NADSTREŠNICE
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

8,00 kn
10,00 kn
D. ŠTANDOVI
1. Mjestovina za 1 prodajni štand
2. Mjestovina za 1 prodajni štand-na parkingu, četvrtkom i subotom, te za prigodne i promidžbene svrhe
3. Dnevni najam štanda van prostora Gradske tržnice
15,00 kn
50,00 kn
125,00 kn
E. PARKIRALIŠTE, BRUNE BUŠIĆA
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto na parkiralištu
            1 m2
            12,1 m2-5,5X2,2 M   
        
2. Mjestovina za 1 prodajno mjesto u Ulici Brune Bušića
            prodaja voća i povrća iz vozila
            prodaja rabljene robe

10,00 kn
100,00 kn

30,00 kn
10,00 kn
F. VAGE
1. Voćarska vaga do 20 kg - dnevno
2. Vaganje na vagi do 500 kg - jednokratno
6,00 kn
3,00 kn

NAPOMENA: Za stavku A,B,C,D, E i F u cijeni usluge sadržan je porez na dodanu vrijednost od 25%.


 

G. NAKNADA
1. Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta Mliječna tržnica Zelena tržnica
a) za 12 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

705,00 kn
1.188,00 kn

626,00 kn
998,00 kn
b) za 9 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

529,00 kn
891,00 kn

470,00 kn
749,00 kn
c) za 6 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

353,00 kn
594,00 kn

313,00 kn
499,00 kn
d) za 3 mjeseca
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

176,00 kn
297,00 kn

157,00 kn
250,00 kn
e) za 1 mjesec
            - prigodne i sezonske, prodaje Svi Sveti, Božić, Nova Godina

100,00 kn

100,00 kn
f) za 12 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači koji zakupljuju SAMO jedno prodajno mjesto za prodaju voća, povrća, živog cvijeća i meda

-

400,00 kn

Po isteku ugovora Komunalac d.o.o. može sa zakupcem produžiti ugovor o zakupu za zakupljeno mjesto bez ponovnog javnog natječaja uz uvjet da je zakupac podmirio sav dug za proteklo razdoblje, pridržavao se odredbi Tržnog reda, prihvaća cijenu zakupa sukladno važećem cjeniku ili onu koja je postignuta javnim natječajem.

 

2. Početna cijena zakupa jednog prodajnog štanda
            - Gradska tržnica Bjelovar
            - četvrtkom i subotom
            - Ulica Brune Bušića
5.090,00 kn
3.990,00 kn
800,00 kn
3. Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta
a) za 8,00 x 2,00 m   
            -četvrtkom i subotom-
b) za 4,00 x 2,00 m    
            -četvrtkom i subotom- 
c) za 7,00 x 3,00 m
            -kamionska prodaja
            -Ulica Brune Bušića

10.180,00 kn

3.990,00 kn

3.600,00 kn
4. Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu upravljača Gradske tržnice po m² mjesečno 110,69 kn
5. Naknada za postavu reklame na Gradskoj tržnici po m² mjesečno
            - reklama
            - reklamni transparent
40,00 kn
65,00 kn
6. Naknada za održavanje reda ispred kioska po m2 na dan
            Vlasniku kioska obračunava se metar prostora ispred kioska koji je u sastavu tržnice 0,40 kn
7. Naknada za zauzimanje prostora Gradske tržnice po m² mjesečno 55,00 kn
8. Naknada za najam drvenih kućica- po danu za minimalno 1 do 3 dana najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
200,00 kn
200,00 kn
200,00 kn

200,00 kn
9. Naknada za najam drvenih kućica- po danu za minimalno 4 do 10 dana najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) sadržan u cijeni najma kućice.
200,00 kn
200,00 kn
200,00 kn

 
10. Naknada za najam drvenih kućica- za minimalno 10 do 31 dan najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) sadržan u cijeni najma kućice.
            - Višemjesečni najam za dva i više mjeseca ugovara se pojedinačno sa popustima sukladno trajanju najma do maximalno 40 % popusta
2000,00 kn
2000,00 kn
2000,00 kn

 
11. Naknada za najam drvene kućice 4,0x3,0 m - po danu za minimalno 5-10 dana najma, u  najam se računaju i dani prijevoza:
            - dimenzija 4,0x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            -Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
200,00 kn

1.000,00 kn
12. Naknada za najam drvene kućice 4,0x3,0 m - za minimalno 10 do 31 dan najma, u  najam se računaju i dani prijevoza:
            - dimenzija 4,0x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            -Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
2.000,00 kn

1.000,00 kn

NAPOMENA: Za stavku G na cijenu rezervacije i naknade obračunava se porez na dodanu vrijednost u iznosu od 25%.

 


    Predsjednik Uprave:      
Ivan Ivančić,dipl.oec.

 

 
 
LokacijeLokacije