ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaJAVNI POZIV

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA,

 OBRTNICIMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

                                                                      

JAVNI POZIV

        Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače, obrtnike i trgovačka društva, zakupnike s ugovorom o zakupu prodajnih mjesta za 2020. godinu, koji su podmirili sav dug za proteklo razdoblje, pridržavali se odredbi Tržnog reda i koji prihvaćaju cijenu zakupa sukladno važećem cjeniku ili onu koja je postignuta javnim natječajem, da zakupe prodajna mjesta na Gradskoj tržnici u Bjelovaru za 2021. godinu najkasnije do 20. studenog 2020. godine, tj. prije prvog kruga natječaja po prosječno licitiranim cijenama za poljoprivredne proizvođače, odnosno obrtnike i trgovačka društva, i to mjesta za koja imaju ugovor o zakupu prodajnih mjesta, kao i ne zakupljena mjesta za koja iskažu interes, po kriteriju najpovoljnije ponude, uz prethodno podmirenje dospjelih obveza i prilaganje važeće dozvole za obavljanje određene djelatnosti(obrtnici i trgovačka društva), odnosno preslike iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (poljoprivredni proizvođači).

         Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka dužne su se javiti poslovođi Gradske tržnice, te popuniti i predati obrazac ponude za zakup prodajnih mjesta. Javni poziv i obrazac ponude objavljeni su i na internet stranicama tvrtke: www.komunalac-bj.hr.

         Za eventualne dodatne informacije izvolite nazvati: 043-244-561, faks:043-622-122, 098-260-221, e-mail: trznicabjelovar@komunalac-bj.hr

 
 
LokacijeLokacije