ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaJAVNI POZIV - POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA, OBRTNICIMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

www.komunalac-bj.hr 
Bjelovar, 26. rujna 2022. 
 

Pozivamo  sve  poljoprivredne  proizvođače,  obrtnike i  trgovačka  društva, zakupnike s ugovorom o zakupu prodajnih mjesta za 2022. godinu, koji su podmirili sav dug za proteklo razdoblje, pridržavali se odredbi Tržnog reda i koji prihvaćaju cijenu zakupa sukladno važećem cjeniku ili onu koja je postignuta javnim natječajem, da zakupe prodajna mjesta na Gradskoj tržnici u Bjelovaru za 2023. godinu najkasnije do 11. studenog 2022. godine, tj. prije prvog kruga natječaja po prosječno licitiranim cijenama za poljoprivredne proizvođače, odnosno obrtnike i trgovačka društva, i to mjesta za koja imaju ugovor o zakupu prodajnih mjesta, kao i ne zakupljena mjesta za koja  iskažu  interes,  po  kriteriju  najpovoljnije  ponude,  uz  prethodno  podmirenje dospjelih obveza i prilaganje važeće dozvole za obavljanje određene djelatnosti(obrtnici i  trgovačka  društva),  odnosno  preslike  iskaznice  obiteljskog  poljoprivrednog gospodarstva (poljoprivredni proizvođači). 

Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka dužne su se javiti poslovođi Gradske tržnice, te popuniti i predati obrazac ponude za zakup prodajnih mjesta. Javni poziv i obrazac ponude objavljeni su i na internet stranicama tvrtke: www.komunalac-bj.hr

Za eventualne dodatne informacije izvolite nazvati: 043-244-561, faks:043- 622-122, 098-260-221, e-mail: trznicabjelovar@komunalac-bj.hr

 
 
LokacijeLokacije