ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ GRADSKA TRŽNICA-2021.-POSLOVNI PROSTOR BROJ 1

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

BROJ:      01 – 01 – 90-1- 2021 / K
BJELOVAR, 30. 12.2021. 
 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 30. 12. 2021. GODINE DONOSI

O D L U K U


I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BROJ 1 U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 06. PROSINCA 2021.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 30. 12. 2021. GODINE.


                                       PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                          IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije