ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ GRADSKA TRŽNICA - 2022.-POSLOVNI PROSTOR BROJ 1

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

BROJ:      01 – 01 – 7 – 3 - 2022 / K
BJELOVAR, 22. 02. 2022.
 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 22. 02. 2022.
GODINE DONOS
 

O D L U K U


I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BROJ 1 U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR.

 

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 22. VELJAČE 2022. GODINE.

 

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 22. VELJAČE 2022. GODINE.
 


                                       PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                          IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije