ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNatječaj lokal broj 2 -12. 05. 2022. - GRADSKA TRŽNICA BJELOVAR

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

www.komunalac-bj.hr

BROJ: 01 – 01 – ___ – 2022 / K

BJELOVAR, 12. svibnja 2022.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, 

UPRAVA DRUŠTVA DANA 12. 05. 2022. GODINE DONOSI

ODLUKU

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, 

I TO ZA POSLOVNI PROSTOR BROJ 2 U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA 

TVRTKE 12. SVIBNJA 2022.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 12. 05. 2022. GODINE.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:

IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 

 

       
 
 
LokacijeLokacije