ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ - REKLAMNI PANO

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01 -   01 -   04  -   2019.
BJELOVAR,  15. siječnja 2019. 

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 15. 01. 2019. GODINE DONOSI

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, I TO ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 15. SIJEČNJA 2019.

 III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 15. 01. 2019. GODINE.

 

                                                                

 

 PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije