ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNatječaj lokal broj 2 - 06. 07. 2022. -GRADSKA TRŽNICA BJELOVAR

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

BROJ: 01–01– ___ – 2022 / K

BJELOVAR, 06. srpnja 2022.

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 06. 07. 2022. GODINE DONOSI

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, I TO ZA POSLOVNI PROSTOR BROJ 2 U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 06. SRPNJA 2022.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 06. 07. 2022. GODINE.

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:

IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije