ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE U BJELOVARU

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01 – 01 – 39 – 2017.
BJELOVAR,  13. srpnja 2017.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 13. 07. 2017. GODINE DONOSI
 

O D L U K U

 

I

 

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, I TO ZA POSLOVNI PROSTOR BROJ 2 U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE. 

 

II

 

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 13. SRPNJA 2017.

 

III

 

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 13. 07. 2017. GODINE.
 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije