ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2019. GODINU- 5. KRUG.

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01 – 01– 16 –2019 / K
BJELOVAR,  18. OŽUJKA 2019.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 18. 03. 2019. GODINE DONOSI
 

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2019. GODINU- 5. KRUG.

II

NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 18. 03. 2019. GODINE.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije