ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI I NA TRGU HRV.BRANITELJA ZA 2022. GODINU - 5. KRUG

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

BROJ: 01 – 01– ___–2022 / K
BJELOVAR, 17. LISTOPADA 2022. 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 17. 10. 2022. GODINE DONOSI

O D L U K U

 I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI I NA TRGU HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2022. GODINU- 5. KRUG.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

 III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 17. 10. 2022. GODINE.
 

PREDSJEDNICA UPRAVE:

IVANA JURKOVIĆ PIŠČEVIĆ, MAG. POL.

 
 
LokacijeLokacije