ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2017. GODINU- 2. KRUG

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01 – 01 – 60 – 2016 / K
BJELOVAR,  06. VELJAČE 2017.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 06. 02. 2017. GODINE DONOSI

 

O D L U K U

 

I

 

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2017. GODINU- 2. KRUG.

 

II

 

NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

 

III

 

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 06. 02. 2017. GODINE.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije