ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP TRI POSLOVNA PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01 -   01 -    13   -    2018.
BJELOVAR,  03. svibnja 2018.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 03. 05. 2018. GODINE DONOSI
 

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP TRI POSLOVNA PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, I TO ZA POSLOVNE PROSTORE BROJ 1, 2 I 3 UNUTAR MLIJEČNE TRŽNICE.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 03. SVIBNJA 2018.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 03. 05. 2018. GODINE.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije