ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNatječaj za poslovne prostore na gradskoj tržnici

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ:      01 – 01– __ –2020 / K
BJELOVAR, 07. siječnja 2020.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 07. 01. 2020. GODINE DONOSI

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA BROJ 6, 7U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE I BROJ 1 UNUTAR MLIJEČNE TRŽNICE U BJELOVARU.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 07. SIJEČNJA 2020.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 07. 01. 2020. GODINE.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije