ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNatječaj za poslovni prostor broj 5 na gradskoj tržnici

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ:         01 - 01 - 60 - 2019.
BJELOVAR, 24 SRPNJA 2019.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 24. 07. 2019. GODINE DONOSI

 

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, I TO ZA POSLOVNI PROSTOR BROJ 5 U ČVRSTOM OBJEKTU GRADSKE TRŽNICE.

II

 

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 01. KOLOVOZA 2019..

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 01. 08. 2019. GODINE.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije