ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaOpćenito

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Opći uvjeti isporuke

Preuzmite dokument:
 
+ više

Tržni red gradske tržnice Bjelovar

Na temelju članka 3. stavka 2. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 ), članka 25. i 26. Pravilnika o minimalnim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica ( Narodne novine 66/09, 108/09, 08/10) i članka 24. Odluke o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 07/05, 02/06,...
 
+ više
 
 
LokacijeLokacije