ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaPrikupljene količine papira u gradu Bjelovaru

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

01.12. 2011. godine pokrenut je pilot projekt skupljanja papira, na užem području Grada Bjelovara. Od 01.01.2013. godine, papir se skuplja iz svih obiteljskih kuća na području Grada Bjelovara, a od 06.kolovoza 2013. i iz stambenih zgrada i poslovnih prostora. Na ovaj način je u 2013. godini skupljeno 211,26 t papira, u 2014. 266,74 t, u 2015. 301,06 t, u 2016. godini 385,14 t, u 2017. godini 422,30 t papira.

U 2018. godine skupljeno je 605,48 t papira, što je 43,38 % više, ili 183,18 t više nego u 2017. godini.

Zahvaljujemo Vam na suradnji i pozivamo Vas da zajednički skupimo još više papira u 2019. godini tako da ista bude apsolutni rekord  po količinama odvojeno skupljenog papira.

Vaš Komunalac d.o.o. Bjelovar


 

Prikupljene količine papira u gradu Bjelovaru

 
 
LokacijeLokacije