ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaKuda sa otpadom

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

Popis spremnika za korisni otpad - zeleni otoci

Naselje Ulica - opis mjesta Papir i karton PET Plastika i metal Staklo Tekstil Baterije Bjelovar Alojzija Stepinca 20a 1 1 1 1 1   Bjelovar Alojzija Stepinca 36           1...
 
Objavljeno: 01. 09. 2014.+ više

Što treba odložiti u spremnike za tekstil

Pretpostavlja se da se u svijetu više od milijun tona tekstila godišnje baci na odlagališta. Tekstil čini oko 4% sadržaja posude za komunalni otpad u Gradu Bjelovaru. Barem 50% tekstila koji se baca, pogodan je za recikliranje DA NE ODJEĆA (muška, ženska, dječja) OBUĆA (muška, ženska, dječja) POSTELJINA (jastuci, jastučnice,pokrivači, platno, ručnici, krpe...) REMENI, MARAME, ŠALOVI, KAPE, TORBE...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Što treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije

DA NE OBIČNE BATERIJE, BATERIJE KOJE SE DOPUNJUJU (NI-CD BATERIJE), DUGMASTE BATERIJE, BATERIJE MOBILNIH TELEFONA  PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA, TETRAPAK AMBALAŽA, MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR, NAJLONSKE VREĆICE    
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Što treba odložiti u plave spremnike za otpadni papir

Korištenjem otpadnog papira za proizvodnju iste veličine novog papira, zagađivanje vode smanjuje se 15 puta, potrošnja vode 5 puta, a potrošnja energije 2 puta. Svaka tona otpadnog papira nadomjesti 3,5 m3 drveta DA NE NOVINE, ČASOPISI, PROSPEKTI, KATALOZI PISMA, UREDSKI PAPIR, BILJEŽNICE, KNJIGE, TELEFONSKI IMENICI, KARTONI (BEZ DODATNIH TVARI), VREĆICE OD PAPIRA   PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA, TETRAPAK...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Što treba odložiti u posudu za ostali otpad

DA NE KOMUNALNI OTPAD   TEKUĆE I POLUTEKUĆE TVARI, ŽAR, LEŠINE ŽIVOTINJA, ELEKTRIČNE BATERIJE, AKUMULATORE, AUTO GUME, OTPAD IZ KLAONICA I MESNICA, OTPAD IZ VRTA, OTPADNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL, OPASNI OTPAD 
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal

U komunalnom otpadu plastična ambalaža zauzima 30% volumnog udjela, a na odlagalištima otpada zauzima ogroman korisni prostor. Plastika se može u potpunosti reciklirati, čime čuvamo okoliš, štedimo resurse i energiju​ DA NE 1. Plastičnu ambalažu plastične boce od pića (vode, sokova, alkoholnih pića itd.) ambalažu od drugih prehrambenih proizvoda (octa, jestivog ulja, jogurta, mlijeka, mesa, sladoleda i sl.) ambalažu od...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Što treba odložiti u zelene spremnike za otpadno staklo

DA NE PRAZNE STAKLENKE I BOCE SVIH BOJA BEZ ZATVARAČA I ČEPOVA   ŽARULJE (OBIČNE I FLUORESCENTNE),  PORCULANSKO ILI KERAMIČKO POSUĐE,  SVJETILJKE,  ARMIRANO, KRISTALNO I AUTOMOBILSKO STAKLO,  BOČICE OD LIJEKOVA   
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Kako smanjiti količinu otpada

Besplatno odlažite korisni otpad u EKOOTOKE:               - otpadni papir odlažimo u plavi spremnik               - otpadno staklo odlažimo u zeleni spremnik               - PET ambalažu odlažimo u žuti spremnik               - stare baterije odlažimo u crveni spremnik Kada idete u kupovinu ponesite vlastitu torbu Kupujte pića...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više
 
 
LokacijeLokacije