ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaŠto treba odložiti u posudu za ostali otpad

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 
Što treba odložiti u posudu za ostali otpad
DA NE
 • KOMUNALNI OTPAD   
 • TEKUĆE I POLUTEKUĆE TVARI,
 • ŽAR,
 • LEŠINE ŽIVOTINJA,
 • ELEKTRIČNE BATERIJE, AKUMULATORE,
 • AUTO GUME,
 • OTPAD IZ KLAONICA I MESNICA,
 • OTPAD IZ VRTA,
 • OTPADNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL,
 • OPASNI OTPAD 
 
 
LokacijeLokacije