ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaŠto treba odložiti u plave spremnike za otpadni papir

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 
Što treba odložiti u plave spremnike za otpadni papir

Korištenjem otpadnog papira za proizvodnju iste veličine novog papira, zagađivanje vode smanjuje se 15 puta, potrošnja vode 5 puta, a potrošnja energije 2 puta. Svaka tona otpadnog papira nadomjesti 3,5 m3 drveta

DA NE
  • NOVINE, ČASOPISI, PROSPEKTI, KATALOZI PISMA, UREDSKI PAPIR, BILJEŽNICE, KNJIGE, TELEFONSKI IMENICI,
  • KARTONI (BEZ DODATNIH TVARI),
  • VREĆICE OD PAPIRA
     
  • PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA,
  • TETRAPAK AMBALAŽA,
  • MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR,
  • NAJLONSKE VREĆICE
 
 
LokacijeLokacije