ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaŠto treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 
Što treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije
DA NE
  • OBIČNE BATERIJE,
  • BATERIJE KOJE SE DOPUNJUJU (NI-CD BATERIJE),
  • DUGMASTE BATERIJE,
  • BATERIJE MOBILNIH TELEFONA 
  • PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA,
  • TETRAPAK AMBALAŽA,
  • MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR,
  • NAJLONSKE VREĆICE    
 
 
LokacijeLokacije