Aleksandar Knok

Datum sahrane:

12.02.2019 11:30

Mjesto prebivališta:

Gornje Plavnice

Godina rođenja:

1976