Alojz Anić

Datum sahrane:

26.06.2019 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1932