Ana Balenović

Datum sahrane:

05.07.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939