Ana Godina

Datum sahrane:

12.09.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

V. Korenovo 42

Godina rođenja:

1940