Ana Štimac

Datum sahrane:

06.09.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Karlovac

Godina rođenja:

1944