Anđa Kozić

Datum sahrane:

14.04.2022 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939