Anđa Žarković

Datum sahrane:

14.07.2017 16:15

Mjesto prebivališta:

Nove Plavnice

Godina rođenja:

01.10.1961.