Anđelko Aušperger

Datum sahrane:

15.02.2020 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928