Angelina Matun

Datum sahrane:

13.10.2022 15:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930