Anka Alar

Datum sahrane:

08.02.2022 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1941