Anka Barbir

Datum sahrane:

23.06.2017 13:00

Mjesto prebivališta:

Pr. Dragutina Grganića 33

Godina rođenja:

1939