Anka Flanjak

Datum sahrane:

22.08.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1957